PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

 

 

 

Plán udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839.

Proběhlo setkání zpracovatelů Plánu mobility s veřejností

Dne 28.6.2018 proběhlo na Magistrátě statutárního města Karlovy Vary veřejné setkání se zpracovateli Plánu mobility, za přítomnosti pana primátora Petra Kulhánka. Po prezentaci zaznělo mnoho dotazů a podnětů k zamyšlení, všem účastníkům proto velmi děkujeme a budeme...
Číst více

Trápí Vás něco v dopravě? Vyplňte pocitovou mapu!

Zapojte se do tvorby nového Plánu mobility - podělte se s námi o své pocity a zkušenosti prostřednictvím pocitové mapy Karlových Varů, která se zabývá dopravou a jejími nedostatky. Stačí, abyste po jednotlivých krocích označili v mapě konkrétní problémová místa a...
Číst více

Setkání se zpracovateli projektu Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary

Vedení statutárního města Karlovy Vary Vás srdečně zve na veřejné setkání se zpracovateli projektu Plán mobility. Plán udržitelné městské mobility (zkráceně Plán mobility, nebo také PUMM) je pro statutární město Karlovy Vary střednědobým strategickým dokumentem, jehož...
Číst více

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE