PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

 

 

 

Plán udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839.

Proběhlo další veřejné projednání Plánu mobility

Dne 13.6.2018 jste měli již třetí možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti náměstka primátorky pana Bursíka a radního města pana Duška. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům celého...
Číst více

Proběhlo setkání pracovní a řídící skupiny se zahraničním expertem

Vážení občané, pracovní skupina, řídící skupina a také část odborné veřejnosti se dne 12.6.2019 sešla s partnerem zpracovatele Plánu mobility - zástupcem nizozemské společnosti Goudappel Coffeng. Pan Nick Juffermans, který zastává pozici strategického poradce pro...
Číst více

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE