AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Proběhlo setkání zpracovatelů Plánu mobility s veřejností

Dne 28.6.2018 proběhlo na Magistrátě statutárního města Karlovy Vary veřejné setkání se zpracovateli Plánu mobility, za přítomnosti pana primátora Petra Kulhánka.

Po prezentaci zaznělo mnoho dotazů a podnětů k zamyšlení, všem účastníkům proto velmi děkujeme a budeme se těšit na další setkání.

Prezentace bez komentáře je umístěna v sekci Dokumenty, můžete si ji také stáhnout prostřednictvím následujícího tlačítka.

Prezenatce

 

Trápí Vás něco v dopravě? Vyplňte pocitovou mapu!

Zapojte se do tvorby nového Plánu mobility – podělte se s námi o své pocity a zkušenosti prostřednictvím pocitové mapy Karlových Varů, která se zabývá dopravou a jejími nedostatky.

Stačí, abyste po jednotlivých krocích označili v mapě konkrétní problémová místa a popsali je v komentáři.

Vyplnit mapu

Pokud Vám tlačítko nefunguje, využijte prosím následujícího odkazu:

https://www.pocitovemapy.cz/doprava-karlovy-vary-2018/

Setkání se zpracovateli projektu Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary

Vedení statutárního města Karlovy Vary Vás srdečně zve na veřejné setkání se zpracovateli projektu Plán mobility.

Plán udržitelné městské mobility (zkráceně Plán mobility, nebo také PUMM) je pro statutární město Karlovy Vary střednědobým strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

Přijďte se seznámit s projektem, který dokáže ovlivnit budoucí vývoj dopravy ve Vašem městě.

Na setkání budete informování o tom jakým způsobem je Plán mobility zpracováván, jaké jsou cíle projektu, v jaké je fázi se projekt momentálně nachází a jak se do něj můžete zapojit.

Budeme se na Vás těšit.

Čtvrtek 28.06.2018 v 15:00 hodin

Zasedací místnost v 5. patře na Magistrátě města Karlovy vary, Moskevská 2035/21

odkaz na mapu

oficiální pozvánka

 

 

Co se musí změnit v dopravě, aby se v Karlových Varech žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku hledají odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary.

Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku parkování. Jeho zpracovatelé budou zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městě, hledat zásadní problémy a na základě diskuzí s odborníky i občany navrhovat možné způsoby řešení dopravní problematiky v nejširším slova smyslu. Zabývat se proto budou např. možnostmi optimalizace parkování na území města s využitím moderních systémů, ale také vybudováním nových cyklostezek a cyklotras nebo nastavením pravidel pro bezpečný vzájemný pohyb chodců, cyklistů i řidičů. V neposlední řadě bude plán řešit městskou hromadnou dopravu, a to jak z pohledu komfortu cestujících a dostupnosti MHD, tak např. z pohledu bezpečnosti a rychlosti dopravy. Cílem je umožnit lepší pohyb po městě všem skupinám obyvatel, zvýšit jejich bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy dopravy.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.