AKTUALITY

Aktuální informace v rámci projektu

Proběhlo další veřejné projednání Plánu mobility

Dne 13.6.2018 jste měli již třetí možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti náměstka primátorky pana Bursíka a radního města pana Duška. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům celého setkání.

Prezentována byla zejména Návrhová část projektu, kdy byly představeny východiska, vize a navržená opatření. Ze závěrečné diskuze jsme si odnesli také několik podnětů k zamyšlení a zapracování. Prezentace ze setkání je pro zájemce k dispozici v sekci Dokumenty. Veškeré své další dotazy, náměty a připomínky nám můžete zasílat ještě zhruba do 28.6. a to přímo na adresu pavel.rohac.ml@udimo.cz .

Oficiální zápis ze setkání je k dispozici v sekci Dokumenty .

Tým zpracovatelů

Proběhlo setkání pracovní a řídící skupiny se zahraničním expertem

Vážení občané,

pracovní skupina, řídící skupina a také část odborné veřejnosti se dne 12.6.2019 sešla s partnerem zpracovatele Plánu mobility – zástupcem nizozemské společnosti Goudappel Coffeng.

Pan Nick Juffermans, který zastává pozici strategického poradce pro chytrou mobilitu a logistiku přijel do Karlových Varů prezentovat zkušenosti a vize z projektů obdobného charakteru, přičemž se zaměřil na parkovací politiku, organizaci a řízení dopravy a přestupní místa a terminály. Součástí setkání pak byla i následná diskuze nad zpracovávaným Plánem mobility a Generelem dopravy, která se protáhla až do večerních hodin.

Chtěli bychom proto poděkovat všem zúčastněným, předně pak panu Juffermansovi za inspiraci, paní překladatelce za odbourání jazykové bariéry a Magistrátu města Karlovy Vary za poskytnuté zázemí.

Prezentace pana Juffermanse je v anglickém jazyce (a částečně i nizozemském) k dispozici v sekci dokumenty.

Tým zpracovatelů