DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

Zde naleznete všechny volně dostupné dokumenty Plánu mobility, zápisy z jednání pracovních skupin a další výstupy.


Hlavní výstupy:

Generel dopravy
Plán udržitelné městské mobility


Vedlejší výstupy:

Rozptylová studie

Hluková studie


Ostatní dokumenty:

Veřejné projednání 28.06.2018 (prezentace)
Projednání ve vedení města 19.03.2019 (prezentace)
Nick Juffermans – Goudappel Coffeng 12.06.2019 (prezentace)
Veřejné projednání 13.06.2019 (prezentace)
– oficiální zápis z projednání