DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.


Komunikační strategie

Veřejné projednání 28.06.2018 (prezentace)

Projednání ve vedení města 19.03.2019 (prezentace)

Generel dopravy (e-verze)_elektronická verze průběžně aktualizovaná dle jednání a připomínek

Plán udržitelné městské mobility (e-verze)_elektronická verze průběžně aktualizovaná dle jednání a připomínek

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Karlovy Vary

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Karlovy Vary, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR