DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny volně dostupné dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility a zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Poznámka: přívlastek „e-verze“ znamená, že se jedná o poslední aktuální verzi daného dokumentu, která bude dále doplňována a aktualizována na základě společných jednání a připomínek


Hlavní výstupy:

Komunikační strategie (e-verze)
Generel dopravy (e-verze)
Plán udržitelné městské mobility (e-verze)


Přílohy – Analytická část:

1_Stanoviště dopravních průzkumů
2_Oblasti průzkumu vícepodlažní obytné zástavby
3_Oblasti průzkumu v centru města, lázeňské zóně a přilehlém okolí
4_Základní komunikační systém (r. 2018)
5_Kartogram dopravního zatížení (r. 2018)
6_Izochrony docházkové vzdálenosti 400m k zastávkám MHD (r. 2018)


Přílohy – Návrhová část:

7_Základní komunikační systém_návrh (r. 2030)
8_Kartogram dopravního zatížení_návrh (r. 2030)
9_Trasy nákladní dopravy_návrh (r. 2030)
10_Řešení statické dopravy v centru města a přilehlém okolí_návrh (r. 2030)
11_Řešení statické dopravy ve vícepodlažní obytné zástavbě_návrh (r. 2030)
12_Návrh doplnění cyklotras v návaznosti na Program rozvoje cyklistické dopravy
13_Návrh doplnění cyklotras v návaznosti na Program rozvoje cyklistické dopravy – kompletace páteřních tras
14_Návrh tras základní pěší dopravy (souhrnný návrh) – hodnocení stavu tras
15_Návrh zklidněných oblastí


Ostatní dokumenty:

Veřejné projednání 28.06.2018 (prezentace)
Projednání ve vedení města 19.03.2019 (prezentace)
Nick Juffermans – Goudappel Coffeng 12.06.2019 (prezentace)
Veřejné projednání 13.06.2019 (prezentace)
– oficiální zápis z projednání

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Karlovy Vary

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Karlovy Vary, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci Plánu mobility.

VEŘEJNOST
Odborná a laická veřejnost, která byla ochotna zúčastnit se některých z dopravních průzkumů, osobních a veřejných setkání, případně se na obsahu podílela prostřednictvím fyzické a elektronické konverzace.

Archavary

PODNIKATELSKÝ SEKTOR
V rámci projektu bylo osloveno několik velkých zaměstnavatelů v regionu, kteří pro zkvalitnění obsahu dobrovolně poskytli svá interní data.

Grandhotel Pupp
Grandhotel Ambassador
Léčebný hotel Smetana Vyšehrad

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR
Kancelář architektury města Karlovy Vary
Dopravní podnik Karlovy Vary