DOKUMENTY

Seznamte se zpracovanými výstupy

V této sekci jsou zveřejněny volně dostupné dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility a zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Poznámka: přívlastek „e-verze“ znamená, že se jedná o poslední aktuální verzi daného dokumentu, která bude dále doplňována a aktualizována na základě společných jednání a připomínek


Komunikační strategie (e-verze)

Generel dopravy (e-verze)

Plán udržitelné městské mobility (e-verze)


Veřejné projednání 28.06.2018 (prezentace)

Projednání ve vedení města 19.03.2019 (prezentace)

Nick Juffermans – Goudappel Coffeng 12.06.2019 (prezentace)

Veřejné projednání 13.06.2019 (prezentace)
– oficiální zápis z projednání

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Karlovy Vary

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Karlovy Vary, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci Plánu mobility.

VEŘEJNOST
Odborná a laická veřejnost, která byla ochotna zúčastnit se některých z dopravních průzkumů, osobních a veřejných setkání, případně se na obsahu podílela prostřednictvím fyzické a elektronické konverzace.

Archavary

PODNIKATELSKÝ SEKTOR
V rámci projektu bylo osloveno několik velkých zaměstnavatelů v regionu, kteří pro zkvalitnění obsahu dobrovolně poskytli svá interní data.

Grandhotel Pupp
Grandhotel Ambassador
Léčebný hotel Smetana Vyšehrad

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR
Kancelář architektury města Karlovy Vary
Dopravní podnik Karlovy Vary