Dne 13.6.2018 jste měli již třetí možnost setkat se se zpracovateli Plánu mobility, tentokráte mj. za přítomnosti náměstka primátorky pana Bursíka a radního města pana Duška. Děkujeme všem, kteří se přišli o Plánu mobility dozvědět více a také organizátorům celého setkání.

Prezentována byla zejména Návrhová část projektu, kdy byly představeny východiska, vize a navržená opatření. Ze závěrečné diskuze jsme si odnesli také několik podnětů k zamyšlení a zapracování. Prezentace ze setkání je pro zájemce k dispozici v sekci Dokumenty. Veškeré své další dotazy, náměty a připomínky nám můžete zasílat ještě zhruba do 28.6. a to přímo na adresu pavel.rohac.ml@udimo.cz .

Oficiální zápis ze setkání je k dispozici v sekci Dokumenty .

Tým zpracovatelů