Vážení občané,

pracovní skupina, řídící skupina a také část odborné veřejnosti se dne 12.6.2019 sešla s partnerem zpracovatele Plánu mobility – zástupcem nizozemské společnosti Goudappel Coffeng.

Pan Nick Juffermans, který zastává pozici strategického poradce pro chytrou mobilitu a logistiku přijel do Karlových Varů prezentovat zkušenosti a vize z projektů obdobného charakteru, přičemž se zaměřil na parkovací politiku, organizaci a řízení dopravy a přestupní místa a terminály. Součástí setkání pak byla i následná diskuze nad zpracovávaným Plánem mobility a Generelem dopravy, která se protáhla až do večerních hodin.

Chtěli bychom proto poděkovat všem zúčastněným, předně pak panu Juffermansovi za inspiraci, paní překladatelce za odbourání jazykové bariéry a Magistrátu města Karlovy Vary za poskytnuté zázemí.

Prezentace pana Juffermanse je v anglickém jazyce (a částečně i nizozemském) k dispozici v sekci dokumenty.

Tým zpracovatelů